Nawigacja

 • - Obrazek 1

  źródło: https://www.facebook.com/100RocznicaNiepodleglejPolski/?tn-str=k%2AF

 • - Obrazek 1

 • ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

              "11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata" - czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. "Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin" - głosi uchwała.

              W dniu 09 listopada w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Olszewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta - 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Uroczystości rozpoczęliśmy o godz. 11.11 od odśpiewania 4 zwrotkowego hymnu. Włączając się tym samym w akcję ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”.

  Święto Niepodległości jest to najważniejsze polskie święto patriotyczne. Święto to przypomina nam radość z odzyskanej wolności, ale też tę powszechną prawdę, iż wolność nie jest czymś trwałym, czymś danym raz na zawsze.

              Nasza akademia była lekcją patriotyzmu, nauką skierowaną do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, jak być patriotą w dzisiejszych czasach. Jestem Polakiem to znaczy, że szanuję polską kulturę, znam symbole narodowe oraz mam obowiązki polskie i godnie je wypełniam.

  Akademia w formie poetyckiej wieczornicy pt. „Niepodległa - Niepokorna” na tle pięknej dekoracji została przygotowana przez uczniów klasy IV i klasy VIII pod kierunkiem p. Agnieszki Żukowskiej oraz p. Małgorzaty Błaut. Dzieci recytowały piękne patriotyczne wiersze między innym: „Nie zginęła” M. Studnickiej, „Jedenasty Listopada” L. Wiszniewskiego i śpiewały pieśni patriotyczne np. „Ojczyzno ma” czy „Niepodległa - Niepokorna”. Wieczornica była wzbogacona prezentacją multimedialną nt. „Odzyskania Niepodległości”. W trakcie apelu wiać było pełne skupienie i wzruszenie wśród uczestników, nawet tych najmłodszych z Oddziału Przedszkolnego. A u niektórych dorosłych pojawiły się łzy wzruszenia.

              Na koniec uroczystości dzieci z klas starszych pod kierunkiem p. S. Rokojżo odśpiewały znane pieśni patriotyczne, które będą prezentowane podczas gminnego koncertu pieśni patriotycznych 16 listopada w Mikołajkach.

 • KONKURS PLASTYCZNY „NASZA NIEPODLEGŁA” - 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

  I. Celem konkursu było:

  ·        Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem.

  ·        Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę.

  ·        Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym kraju.

  ·        Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.

   II. Organizatorami konkursu byli:

  ·        Gmina Mikołajki

  ·        Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie

  ·        Centrum Kultury ,,Kłobuk”

   III. Konkurs został przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  ·        6 - 9 lat - oddział przedszkolny, szkoła podstawowa - klasy I-III

  ·        10 - 13 lat - szkoła podstawowa - klasy IV-VII

  ·        14-17 lat szkoła podstawowa klasa VIII, gimnazjum klasa III

   IV. Ocena prac konkursowych

  Do organizatora wpłynęły prace uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie, Szkoły Podstawowej w Woźnicach i Zespołu Oświatowego w Mikołajkach. Łącznie do konkursu stanęło 80 prac.

  Jury w ocenie prac konkursowych wzięło pod uwagę:

  ·        zgodność z tematem i jego interpretację,

  ·        jakość wykonanej pracy,

  ·        estetykę wykonania pracy,

  ·        oryginalność,

  ·        samodzielność wykonania.

   Przyznało nagrody:

  W kategorii 6 - 9 lat-oddział przedszkolny, szkoła podstawowa kl. I-III

  1 miejsce - Wiktoria Włodarczyk kl. 1 SP Mikołajki

  2 miejsce - Aleksander Grala kl. 2B SP Mikołajki

  3 miejsce - Kinga Jesiotr OP SP Olszewo i Oliwier Radziszewski - Burchan kl.1 SP Woźnice.

  wyróżnienia: Kacper Chrostek kl.2B SP Mikołajki i Katarzyna Żeszko kl.1 SP Woźnice

   

  W kategorii 10 - 13 lat - szkoła podstawowa - klasy IV-VII

  1 miejsce - Emilia Parchuciuk kl. 4 SP Wożnice

  2 miejsce - Patrycja Kokosińska kl. 6 SP Olszewo

  3 miejsce - Zuzanna Zera kl.6 SP Olszewo

  wyróżnienia: Mateusz Masal kl. 4 SP Mikołajki i Oliwia Mech kl. 4 SP Woźnice

   

  W kategorii 14 - 17 lat - szkoła podstawowa - klasa VIII/gimnazjum - klasa III

  1 miejsce - Aleksandra Tarnowska kl. 8 SP Olszewo

  2 miejsce - Karolina Kubas kl. 3 Gimnazjum Mikołajki

  3 miejsce - Dobrosława Reluga kl. 8 SP Olszewo

  wyróżnienia: Julia Domagalska kl. 8 SP Olszewo i Klaudia Bochan kl. 8 SP Olszewo

   

  Nagrody zostaną wręczone podczas listopadowej uroczystości gminnej.

   

  V. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  VI. Prace przechodzą na własność organizatora.

  Organizatorzy konkursu składają szczególne podziękowania nauczycielom, opiekunom i rodzicom za zaangażowanie w propagowaniu wartości patriotycznych czego wyrazem jest zarówno duża ilość prac zgłoszonych na konkurs jak i ich wysoka jakość artystyczna.

 • - Obrazek 1

 • III Turniej Szachowy o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

              27 października 2018r. z okazji Święta Niepodległości odbył się III Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Ełku. Po raz pierwszy uczniowie naszego województwa rywalizowali w Ełku, Elblągu i Olsztynie w czterech kategoriach: przedszkola, klasy I-IV, klasy V-VIII oraz gimnazja + szkoły ponadpodstawowe.

              Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Olszewie reprezentowała drużyna w składzie: Magdalena Narwojsz kl. IV,  Adrian Tynko kl. IV, Szymon Marcinkowski kl. VI, pod opieką nauczyciela Leszka Rokojżo, który był ich instruktorem. Nasza drużyna rywalizowała w Ełku.

              Turniej uroczyście otworzył Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego w Olsztynie. Rywalizacja toczyła się na dystansie 7 rund. Była zacięta do samego końca, a o ostatecznym wyniku przesądziły ostatnie partie. Magdalena Narwojsz zajęła 5 miejsce w kategorii dziewcząt w kl. I-IV. Adrian Tynko był 12 w kategorii chłopców w kl. I-IV, Szymon Marcinkowski był 10 w kategorii chłopców kl. V-VIII.

  Wszystkim uczestnikom puchary i dyplomy wręczał Pan Kurator.

              Turniej był doskonałą okazją dla osiągnięcia sukcesu. Pozwolił uczniom zasmakować w prawdziwej rywalizacji i zmierzyć się z własnym stresem.

              Gratulujemy naszym uczniom wyników i czekamy na kolejne sukcesy w tej królewskiej grze!

 • - Obrazek 1

  źródło: www.demotywatory.pl

 • WYCIECZKA SZKOLNA DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3797 W GIŻYCKU

              12 października 2018 roku, w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i realizacji treści patriotycznych, wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w wycieczce do Jednostki Wojskowej 3797 w Giżycku, czyli 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego.

              Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z historią i tradycjami Wojska Polskiego oraz poznanie specyfiki służby żołnierza polskiego - obrońcy naszej ojczyzny.

              Na początku uczniowie i nauczyciele zostali powitani przez pana pułkownika Adama Krysiaka oraz podzieleni na grupy, w których pod kierunkiem wyznaczonego żołnierza zaliczali kolejne „punkty”. Każda z grup miała okazję zapoznać się z uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostki. Uczniowie chętnie przymierzali hełmy, mogli wziąć do ręki broń, a nawet strzelali do celu z broni laserowej służącej do ćwiczeń. Żołnierze odpowiedzialni za wyposażenie udzielali informacji na temat konkretnych modeli oraz odpowiadali na wszystkie pytania uczniów. Dzieci miały szanse zobaczyć także wozy bojowe. Każdy chętny, pod okiem żołnierzy, mógł usiąść za kierownicą oraz zwiedzić wnętrze pojazdów. Uczniowie zwiedzili również Izbę Pamięci Wojska Polskiego oraz Salę Tradycji 15 Giżyckie Brygady Zmechanizowanej, gdzie mieli możliwość zapoznania się z tradycjami i historią Wojska Polskiego oraz jednostki, w której gościliśmy. Uczniowie zdobyli wiele informacji na temat patrona jednostki – Zawiszy Czarnego. Na końcu dzieci z zachwytem oglądały przygotowany przez żołnierzy pokaz musztry paradnej.

              Na ręce pana pułkownika dyplomowanego Norberta Iwanowskiego – Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który zezwolił na wejście na teren jednostki wojskowej, składamy serdeczne podziękowania Panu pułkownikowi Adamowi Krysiak za sprawną organizację zwiedzenia jednostki oraz za przygotowanie dzieciom wielu, wielu atrakcji!

 • GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DRUŻYN MIESZANYCH Z OKAZJI 100 ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI OLSZEWO 2018

              Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie była organizatorem Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Drużyn Mieszanych z Okazji 100 Rocznicy Niepodległości. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turniej Tenisa Stołowego odbył się 11 października 2018r. Wzięły w nim udział drużyny ze Szkoły Podstawowej w Woźnicach, Mikołajkach i Olszewa rywalizujących w dwóch kategoriach wiekowych.

              Patronat nad imprezą sprawowali: Urząd Gminy Mikołajki, Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach. Dzięki współpracy z Włodarzami Gminy oraz CK "Kłobuk" w Mikołajkach pozyskaliśmy fundusze na dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów pierwszych trzech miejsc poszczególnych kategorii wiekowych rywalizujących w zawodach sportowych. Drużyny z naszej szkoły zajęły 2 i 3 miejsce w kategorii klas IV - VI.

              Nadrzędnym celem turnieju było popularyzowanie tenisa stołowego, wyłonienie najlepszej drużyny mieszanej – zawodnika i zawodniczki w tenisie stołowym, aktywizacja lokalnych społeczności poprzez sport, a także uświęcenie 100 rocznicy niepodległości. Wydaje się, że założone przez nas cele zostały osiągnięte.

  Opracował : Leszek Rokojżo

 • NASZYM NAUCZYCIELOM

  W czwartek 11 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Olszewie odbył się okolicznościowy apel z okazji zbliżającego się święta nauczycieli, pracowników obsługi i osób, które szkoły prowadzą i nadzorują. W sali sportowej zgromadzili się wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz przedstawiciele rady rodziców. Na uroczystość przybył również pan burmistrz.

  Uczniowie klasy VI i VII pod opieką wychowawców zaprezentowali program artystyczny – wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia.

  Samorząd uczniowski wręczył kwiaty nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Pan burmistrz w krótkiej przemowie podkreślił znaczenie szkoły i zawodu nauczyciela. Podziękował za codzienny trud i życzył sukcesów w podejmowanych działaniach. Wdzięczność pedagogom za ich pracę wyrazili również rodzice. Złożyli im życzenia i obdarowali wiązankami kwiatów.

  Pani dyrektor także podziękowała nauczycielom i pracownikom obsługi za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Podkreśliła, że to odpowiedzialne i trudne zadania, ale sprawiające wiele satysfakcji. Niektórzy nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali nagrody dyrektora.

  Uroczystość przebiegała w miłej, świątecznej atmosferze.

 • PIĘKNE CZYTANIE TO TEŻ SZTUKA

  „Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,

  domownik bez naprzykrzania.”
  Ignacy Krasicki

  Dnia 9 października 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Mikołajkach zorganizowany został konkurs czytelniczy „Piękne czytanie to też sztuka”. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności pięknego czytania, pobudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie ciekawych książek literatury dziecięcej i młodzieżowej. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować fragment dowolnej książki, który należało przedstawić. Oceniano płynność i bezbłędność czytania, dykcję i wyrazistość oraz interpretacje tekstu.

  Naszą szkołę w konkursie reprezentowało troje uczniów klasy II – Natalia J., Błażej C. oraz Mateusz N. Błażej otrzymał wyróżnienie, a najlepszym w kategorii klas II-III okazał się Mateusz (I miejsce).

  Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz słodki upominek, a zwycięzcy także nagrody rzeczowe.

  Serdecznie gratulujemy!

   

 • UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA KLASY PIERWSZEJ

              Dnia 08 października jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, połączona ze  świętem naszej szkoły.

              Ceremonia ślubowania miała miejsce na sali gimnastycznej w obecności wychowawców klas, uczniów, rodziców, zaproszonych gości, wśród, których byli min. Prezes Banku Spółdzielczego w Mikołajkach pan Sławomir Piskorz oraz Pan Jarosław Sulewski. Wszystkich gorąco powitała Pani dyrektor szkoły. Następnie oddała głos uczennicy klasy VII, która przekazała pierwszakom serdeczne słowa w imieniu wszystkich starszych uczniów.

              Klasa pierwsza przygotowywała się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzieci uczyły się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób.

              Zaproszona na uroczystość wróżka potwierdziła, że znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

              Po zakończonej części artystycznej pani dyrektor przyjęła dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania uczniowie klasy pierwszej potwierdzili złożone przez siebie ślubowanie odciskając swój kciuk pod Rotą Ślubowania, a pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Olszewie" - mówiła pani dyrektor, dotykając stalówką - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie wszyscy uczniowie kl. I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

              Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Pierwszaki otrzymały wiele prezentów od swych starszych kolegów. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, przygotowali słodkie niespodzianki oraz zorganizowali "słodkie" przyjęcie.

              Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

  Opracowała

  mgr Sławomira Rokojżo

 • Święto Patrona

  „Czasu nie da się zatrzymać,
  ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”

   Każdy jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę refleksji nad mijającym czasem. 8 rocznica nadania szkole imienia stała się okazją do wspomnień i refleksji.

  8 października to święto uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz wszystkich mieszkańców Olszewa i okolicznych miejscowości. W tym dniu już od ośmiu lat nasza szkoła obchodzi swoje święto - jest to rocznica nadania naszej szkole imienia Marii Konopnickiej.

  W tym roku naszą patronkę wspominali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Swoimi słowami przedstawili najmłodszym, a przypomnieli trochę starszym postać Marii Konopnickiej. Nie zabrakło także pięknych wierszy recytowanych przez uczniów.

  Kolejnym punktem Święta Patrona były konkursy i zabawy z wierszami patronki dla uczniów klas 0-2. Uczniowie starsi obejrzeli film i prezentację, których tematyka związana była z Marią Konopnicką jej życiem i twórczością. Uczniowie klas starszych wykonali także piękne prace plastyczne, które były „obrazami” wierszy patronki o treściach patriotycznych. Efekt będzie można obejrzeć podczas obchodów ,,Roku dla Niepodległej”.

  Mamy nadzieję, że nas wszystkich, całą naszą społeczność czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz.

 • - Obrazek 1

  źródło: www.rypin.eu

 • Dzień Chłopaka to szczególny dzień dla wszystkich chłopców naszej szkoły. Dla uczczenia tego święta, Samorząd Uczniowski przygotował krótką uroczystość szkolną. 28.09.2018r. podczas szkolnego apelu przedstawił skecz pt. „Takie modowe łamacze serc”.

  Podczas apelu zorganizowany także został konkurs sportowy na mistrza hola hop. Dla wszystkich były również rozdawane małe słodkości. Specjalne słodkości czekały na naszych panów. Zabawa była przednia, a zgromadzeni uczniowie wraz z nauczycielami opuścili salę w wyśmienitych humorach.

  Po południu odbyła się dyskoteka szkolna dzieci tańczyły przy ulubionych utworach oraz z chęcią brały udział w konkursach z nagrodami. Wszyscy bawili się znakomicie!

  Czekała na nich także kawiarenka, która dzięki zaangażowaniu rodziców pełna była wyśmienitości.

  Obchody zostały przygotowane przez Samorząd Uczniowski, ale trudno byłoby nam zorganizować tą uroczystość bez bezinteresownej pomocy rodziców.

  SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI.

 • Sprzątamy nasz MAŁY - WIELKI świat

  Sprzątamy nasz MAŁY - WIELKI świat - Obrazek 1

  źródło: Fundacja Nasza Ziemia

  UDZIAŁ NASZEJ  SZKOŁY
  W JUBILEUSZOWEJ 25. AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

   

  Już od 10 września 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia przy współpracy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Akcja - segregacja. 2x więcej, 2x czyściej” i miała na celu:

  -podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i środowiska społecznego,

  -przypomnienie zasad segregowania odpadów,

  - uwrażliwienie na dbałość o czystość otoczenia.

              W ramach akcji szkoła nasza podjęła 2 zadania: podpisywanie petycji do producentów i ustawodawcy o oznakowanie opakowań kolorem pojemnika, do którego należy je potem wrzucić oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla lokalnej społeczności. Pierwsze zadanie realizowali tylko uczniowie klas IV-VIII podczas lekcji informatyki, natomiast drugie zadanie realizowaliśmy w formie konkursu plastycznego, międzyklasowego na plakat promujący selektywną zbiórkę odpadów ph. „Akcja – segregacja”. Posumowanie całej akcji i wyłonienie laureatów konkursu odbyło się 21.09.2018r.

  Tego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do porządkowania w wyznaczonych rejonów. Oddział przedszkolny oraz klasy I-II sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy starsze tj. IV-VIII zajęły się terenem wokół szkoły i poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Po sprzątnięciu rejonów odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego. Komisja pod kierunkiem pani dyrektor wyłoniła 3 laureatów konkursu:

  I miejsce zajęła klasa IV

  II miejsce zajęła klasa VII

  III miejsce zajęła klasa I

  Nagrody dla laureatów konkursu w postaci gier planszowych oraz słodkie upominki za pracowitość i kreatywność wszystkim uczniom naszej szkoły zasponsorował Burmistrz Miasta Mikołajki. Serdecznie dziękujemy!

  Trzy nagrodzone plakaty przekazaliśmy Urzędowi Miasta i Gminy w Mikołajkach, aby powielane rozwijały i wzmacniały świadomość ekologiczną mieszkańców całej Gminy. Pozostałe plakaty zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Olszewo, Górkło, Grabówka i Grabówek. W ten sposób chcemy uświadomić naszym najbliższym, że selektywna zbiórka odpadów jest czynnikiem korzystnie wpływającym na otaczające nas środowisko przyrodnicze.

  Udział uczniów naszej szkoły w tegorocznej akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku segregowania odpadów.

 • Pierwszy dzwonek za nami, czyli nowy rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!

  3 września 2018r. o godz. 8.15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor szkoły powitała dzieci i ich rodziców, zebranych w sali gimnastycznej. Ciepłe słowa skierowała szczególnie do uczniów klasy pierwszej, którzy rozpoczynają swoją edukację. Przedstawiła nauczycieli i wychowawców.

  Pani dyrektor stwierdziła, że ten rok szkolny będzie wyjątkowy z wielu różnych powodów, m. in. kolejnych zmian związanych z reformą oświaty. Następnie zwróciła się do uczniów klasy ósmej, którzy w tym roku będą pisać egzamin. Przekazała też życzenia wszystkim uczniom, życząc im wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Nauczycielom życzyła wytrwałości, a rodzicom satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci.

  Samorząd Uczniowski wierszem i piosenką także powitał uczniów, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły.

  Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, że spotkają się z koleżankami i kolegami.

  Potem uczniowie rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami. Największe emocje na pewno przeżywali pierwszoklasiści i … czwartoklasiści. Spotkanie z nowymi nauczycielami budzi zrozumiały niepokój. Trzymamy kciuki!

  Uroczyste rozpoczęcie zakończyła msza święta.

  Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, a dla pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne wakacje na pewno nadejdą!

 • - Obrazek 1

  źródło: https://kobieta.onet.pl/dziecko/kalendarz-na-rok-szkolny-20182019/mkpgr4t

 • WAKACJE 2018 czas zacząć!

  WAKACJE 2018 czas zacząć! - Obrazek 1

  źródło: www.tapeciarnia.pl

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie
  Olszewo 20
  11-730 Mikołajki
  woj. warmińsko - mazurskie
  POLSKA
 • (+48 87) 4213602
  fax (87) 4213602

Galeria zdjęć