Nawigacja

Statut Szkoły, Program Wychowawczy Ceremoniał wewnątrzszkolny Plan promocji szkoły Procedury postępowania obowiązujące w szkole

Dokumenty szkolne

Plan promocji szkoły

PLAN PROMOCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLSZEWIE


            Podstawowym zadaniem promocji w szkole jest przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.


Cele ogólne promocji:

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

2. Ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej.

3. Eksponowanie odrębności szkoły.


Cele szczegółowe:

1. Ukształtowanie systemu identyfikacji ze szkołą:

- wypromowanie wśród młodzieży i nauczycieli znaków promocyjnych

- rozpowszechnianie "gadżetów" szkolnych.

2. Rozwijanie promocji zewnętrznej szkoły:

- utrwalanie pozytywnego obrazu szkoły w mediach.

3. Włączanie młodzieży do akcji promocyjnej.


W skład szkolnego systemu identyfikacji wchodzą:

* logo szkoły wyróżniające ją spośród czterech szkół podstawowych w gminie,

* papier z nadrukiem firmowym, koperty i wizytówki,

* identyfikatory na drzwiach sal lekcyjnych, pracowni, szatni, sekretariatu, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego, wystrój zewnętrzny i wewnętrzny szkoły tożsamy z profilem nauczania,

* tablice informacyjne,

* strona WWW i adres e-mail szkoły,

* kronika szkoły, która jest wyjątkowym dokumentem przedstawiającym historię szkoły, bogata w materiały fotograficzne, wzbogacona o zapisy video.


Szkolna promocja jest ściśle powiązana ze szkolnym kalendarzem i przebiega na dwóch frontach:

 1. Promocja wewnętrzna
 2. Promocja zewnętrzna


Promocja wewnętrzna:

1. Gazeta szkolna

Jest formą popularyzacji zadań, osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatywszkolnych.

2. Tablice informacyjne

Aby informować rodziców o działalności szkoły można wykorzystać kilka pomysłów np.: rozmieścić na korytarzach różnego rodzaju prace uczniów, zdjęcia, prezentujące młodzież i nauczycieli w rozmaitych sytuacjach (zawody sportowe, interesujące formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursy itp.), oczywiście z zadbaniem o ich aktualizację.

3. Kronika Szkoły

4. Otoczenie szkoły

Promocja zewnętrzna:

1.Najczęściej stosowane formy promocji, które wychodzą poza strukturę wewnętrzną to przedmioty, na których umieszcza się logo i nazwę szkoły: (koszulki,  długopisy, naklejki, breloczki, kalendarze, torby, kubki czy pocztówki).

Stoisko z wymienionymi artykułami powinno być dostępne przede wszystkim w czasie różnych imprez kulturalnych, sportowych itp. Ich projektowaniem może się zająć samorząd uczniowski.

2.Organizowanie imprez dla środowiska lokalnego np. piknik rodzinny.

3.Udział w konkursachplastycznych, recytatorskich, przedmiotowych zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.

4.Internet.Warto przygotować ciekawe strony dotyczące szkoły i dbać o zamieszczanie interesujących aktualnych informacji. Ten nośnik trafia bowiem do młodych ludzi - potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę, a także ich rodziców. Stosunki ze środowiskiem to ciągłe przekazywanie informacji.

Wykorzystujemy każdą okazję do zaprezentowania tego, co wypracowały pokolenia uczniów i nauczycieli i tego, co sami tworzymy. Pamiętajmy o tym, że współcześnie informacja jest najlepiej sprzedającym się towarem, a integracja wszystkich podmiotów społeczności szkolnej wielkim sukcesem wychowawczym.

5.Udział w pozyskiwaniu funduszy (lokalnych, krajowych, unijnych).


Szkoła może również współpracować z innymi instytucjami, takimi jak:

- inne szkoły- tego samego lub innego szczebla (dotycząca np. podejmowania akcji charytatywnych, czy organizacji wspólnych imprez kulturalnych, sportowych lub innych);

- wpływowe instytucje- samorządowe i nadzoru pedagogicznego (informacje o pracy szkoły, uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych);

- placówki kulturalne- domy kultury, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, kościoły itp. (współpraca dotycząca projektów edukacyjnych, ekologicznych, badawczych, kulturalnych, konkursów: plastycznych, literackich oraz spotkań z pisarzami);

- instytucje wspomagające- poradnie psychologiczno - pedagogiczne, policja , straż pożarna;

- organizacje sportowe- kluby, stowarzyszenia sportowe, (spotkania ze znanymi sportowcami, zespołami, trenerami, udział w imprezach sportowych itd.).


plan Działań promujących szkołę


l.p.

działania

Formy realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni za realizację

1.

Strona WWW szkoły

Prowadzenie, rozbudowywanie i aktualizowanie strony internetowej szkoły.

Cały rok

Nauczyciel informatyki

Rada Pedagogiczna

2.

Gazetka szkolna

Gromadzenie materiałów do publikacji.

Opieka i pomoc merytoryczna redaktorom gazetki.

Cały rok

Nauczyciel – opiekun zespołu redakcyjnego

3.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Prowadzenie zajęć otwartych przez nauczycieli lub wychowawców.

Raz w m-cu

(druga środa każdego m-ca)

Wszyscy nauczyciele

4.

Rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły

Kronika szkolna

Stała ekspozycja fotograficzne

„Życie szkoły w obiektywie”.

Gazetki ścienne, wystawki, ekspozycje itp.


Cały rok


Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

5.

Tradycje szkoły

Tablo absolwentów szkoły;

„Klucz i ogniwa absolwentów”.

„Dzień patrona szkoły”

-ślubowanie kl. I.


Dzień otwarty szkoły

-wystawki prac dzieci

-projekcja „Z życia szkoły”

-zawody rekreacyjno- sportowe.10 październikMaj


Wychowawca kl. VI

Dyrektor Szkoły

Wychowawca kl. I

Samorząd Uczniowski


Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

6.

Imprezy środowiskowe

Imprezy wynikające z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.

Cały rok

Wyznaczeni nauczyciele

7.

Informacje do mediów

Zbieranie informacji o wydarzeniach dotyczących szkoły, formułowanie i wysyłanie notatek do prasy.

Cały rok

Koordynatorzy poszczególnych uroczystości


Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie
  Olszewo 20
  11-730 Mikołajki
  woj. warmińsko - mazurskie
  POLSKA
 • (+48 87) 4213602
  fax (87) 4213602

Galeria zdjęć